پرشین ویژن پرشین ویژن

Machinery and Equipment

NoDescriptionQuantityModel
1گیوتین به طول 6 متری و تا ضخامت 20 میلی متر1گیوتین 6 متری
2گیوتین 3 متری و تا ضخامت 20 میلی متر1گیوتین 3 متری
3Cold rolling machine 3.6 m & thickness 40 mm1Cold rolling